Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku (Studia i materiały z historii kultury materialnej) (Polish Edition)

Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku (Studia i materiały z historii kultury materialnej) (Polish Edition) by Elżbieta Balcerzak

ISBN10: 8304015358
ISBN13: 978-8304015357
Author: Elżbieta Balcerzak
Title: Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku (Studia i materiały z historii kultury materialnej) (Polish Edition)
Publisher: Zaklad Narodowy im. Ossolińskich (1983)
Language: Polish
Size ePub: 1389 kb
Size PDF: 1282 kb
Rating: 4.0/5
Votes: 327
Pages:
Subcategory: Europe