Tang Poets: An Homage To

Tang Poets: An Homage To by Jean Elizabeth Ward

ISBN10: 1435716574
ISBN13: 978-1435716575
Author: Jean Elizabeth Ward
Title: Tang Poets: An Homage To
Publisher: lulu.com (July 14, 2008)
Language: English
Size ePub: 1779 kb
Size PDF: 1858 kb
Rating: 3.5/5
Votes: 508
Pages:
Subcategory: Poetry

Tang Poets: An Homage To by Jean Elizabeth WardChinese Tang Dynasty Poets, such as Li Bai, Wang Wei, Du Fu, Meng Haoran, Cao Cao, Qiwu Qian, Cen Can, Wang Jian, Pei Di, Lu Lun, Liu Changqing, Li Qi, Mu Mu, Du Mu, Xue Feng, Wen Tingyun, Wei Yingwu, Liu Juxi, Po Chu-I, Lo Bingwing, and 460 responsive poems by American Poet Laureate, Jean Elizabeth Ward. In alphabetical order for an easy read.

Other Link: